Shiro Seijo to Kuro Bokushi นักบุญจอมเฉื่อยกับบาทหลวงผู้เอาใจใส่ ซับไทย

Shiro Seijo to Kuro Bokushi นักบุญจอมเฉื่อยกับบาทหลวงผู้เอาใจใส่ ซับไทย

Episode : 1-12

Views : 42599

Status : กำลังฉาย

Credit :

Category : ซับไทย

Summary

นักบุญ เซซิเลีย ผู้เป็นที่นับถือของชาวเมือง ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้คนด้วยความสง่างาม ดูฉลาดหลักแหลม เป็นที่เคารพของประชาชน แต่เบื้องหลังเธอจะกลายเป็นพวกทำอะไรด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ มีเพียงบาทหลวงลอว์เร็นที่ทราบและคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิด

Episode

Shiro Seijo to Kuro Bokushi นักบุญจอมเฉื่อยกับบาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 01 ซับไทย

Shiro Seijo to Kuro Bokushi นักบุญจอมเฉื่อยกับบาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 02 ซับไทย

Shiro Seijo to Kuro Bokushi นักบุญจอมเฉื่อยกับบาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 03 ซับไทย

Shiro Seijo to Kuro Bokushi นักบุญจอมเฉื่อยกับบาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 04 ซับไทย

Shiro Seijo to Kuro Bokushi นักบุญจอมเฉื่อยกับบาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 05 ซับไทย

Shiro Seijo to Kuro Bokushi นักบุญจอมเฉื่อยกับบาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 06 ซับไทย

Shiro Seijo to Kuro Bokushi นักบุญจอมเฉื่อยกับบาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 07 ซับไทย

Shiro Seijo to Kuro Bokushi นักบุญจอมเฉื่อยกับบาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 08 ซับไทย

Shiro Seijo to Kuro Bokushi นักบุญจอมเฉื่อยกับบาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 09 ซับไทย

Shiro Seijo to Kuro Bokushi นักบุญจอมเฉื่อยกับบาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 10 ซับไทย v2

Shiro Seijo to Kuro Bokushi นักบุญจอมเฉื่อยกับบาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 11 ซับไทย

Comments