Kamen Rider Revice คาเมนไรเดอร์รีไวซ์ (เสียงไทย)

Kamen Rider Revice คาเมนไรเดอร์รีไวซ์ (เสียงไทย)

Episode : 1-49

Views : 69445

Status : กำลังฉาย

Credit :

Category : พากย์ไทย

Summary

Deadmans เป็นองค์กรที่บูชาปีศาจ ด้วยการใช้ Vistamps ลึกลับ สัตว์ประหลาดที่เรียกว่า Deadman ได้ถือกำเนิดขึ้นจากภายในมนุษย์ อิกกิ อิการาชิต่อสู้เพื่อปกป้องครอบครัวของเขาจากเงื้อมมือของเดดแมน ตัวเขาเองมีสัญญากับ Vice ซึ่งเป็นปีศาจที่อาศัยอยู่ในร่างของ Ikki พวกเขาแปลงร่างเป็น Kamen Riders สองคนด้วยกัน: Ikki เป็น Kamen Rider Revi และ Vice เป็น Kamen Rider Vice รวมกันเป็น Kamen Rider Revice!

Episode

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 12 พากย์ไทยv2

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Kamen Rider Revice มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์ ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Comments